СЕО оптимизация

СЕО оптимизация

За да бъде наистина ползотворен и успешен един създаден уеб сайт е от изключителна важност посетителите търсещи продукти или услуги в съответната сфера да могат да намират лесно и бързо Вашия уеб сайт в широко обхватната мрежа на конкуренти сайтове. Успешната и прецизна оптимизация има силата да преодолее конкуренцията и да привлече повече потребители и потенциални, реални нови клиенти. Затова именно оптимизацията на страниците е от съществено значение в развитието на бизнеса и рекламата в интернет, а това има огромно влияние върху броя на посетителите. SEO оптимизацията на уеб страници е сложен и последователен процес на задълбочен анализ и правилно и ефективно програмно структуриране, подобряване на съдържателната част в представената информация и други методи и техники за въздействие върху сайт3а да съответства и отговаря на определени критерии, качествено и стойностно съдържание, свързаност по линкове с други сайтове, по които търсещите машини индексират уеб сайта и го класират на по-високи позиции в резултатите на търсене в мрежата на търсачките.

 

Успоредно с представянето в уеб сайта, Вашите услуги и продукти трябва да бъдат рекламирани и в други рекламни канали и социални платформи за да достигат до потребители по различни начини, да бъдат изготвяни периодично актуални публикации и оферти,
да се проследява статистиката на потребителското търсене и да се развиват нови маркетингови идеи за реклама.

След изработка на уеб сайт, ние Ви предлагаме подходяща месечна поддръжка за постигане на по-високи резултати чрез СЕО оптимизация и развитие на уеб сайта

От първостепенно значение  е необходимо при планирането на структурата и съдържанието да се планира маркетингова стратегия за представяне на открояващи се акценти към Вашите услуги или продукти. Те трябва да бъдат така представени, че да ги заинтригуват със своята стойност и полезност, за да ги привлекат и превърнат в реални Ваши клиенти.

През последните години процесът на оптимизация повишава изключително много своето място и значение в методите за онлайн маркетинг и успешна реклама в конкуретни браншови сфери. Една от причините за това е, че подходящата оптимизация на уеб сайта може да привлече и спечели повече таргетирани посетители тоест конкретно целенасочени към специфичното търсене на определени услуги, продукти и дейности. А това повишава потенциала за повече реални нови клиенти и по-печеливш бизнес използвайки интернет реклама по целесъобразен начин.

Процесът на оптимизация на уеб сайт включва няколко важни етапа: анализиране на кода и съдържанието на страниците, вътрешна (On-Page) и външна (Off-Page) оптимизация.

Вътрешна оптимизация

Вътрешната оптимизация е процес, при който се извършват задълбочени и различни анализи на вътрешната структура, навигация, връзки между страниците, стойностно съдържание и изразяване при описанието на страниците. В случаи, че е е необходимо може да се приложат промени в логическата структура за организация на страниците с прилагане на професионално кодиране и подобряване на съдържанието на целия уеб сайт да бъде по-ефективно.

Етапите в този процес включват следните стъпки:
- Анализ и проверка на валидността и правилното кодиране и описание на адресите, както и структурата на URL
- Добавяне на специфични и задължителни кодове във вътрешното описание на уеб страницата - meta title, keywords, description, алтертнативни текстове за снимки, описание и заглавия за вътрешните линкове и др.
- Създаване на подходящо кодиране за обработка от търсещите "роботи" в кода на страницата
- Създаване на асоциативна карта за структурата на страниците в сайта - Sitemap
- Работа по анализ и подобрение на текстовото изразяване и описание на страниците с цел своеобразно насищане с по-стойностни и целесъобразни ключови думи - по-ползотворни и ефективни за търсене на съответните услуги в сайта

Външна оптимизация

Външната оптимизация на уеб страници е свързана с изграждането на схема на линкове от други сайтове към Вашия сайт. Тази мрежа от свързани линкове може да се реализира чрез взаимна размяната на линкове с други сайтове, чрез рекламно включване на сайта в портали и фирмени каталози за съответния бранш, чрез закупуване на рекламни позиции за линкове. Индексирането на уеб сайта при развитието на тази мрежа от линкове става поетапно и със сигурност повлиява ефективно на повишаването и подобряването на позицията на сайта в търсачките, но все пак това не става като скок в класиранията отведнъж, а е необходимо известно време за техническо развитие и поетапно натрупване в положителните точки и критерии за класирането. Процесът изисква много време и търпение, но за сметка на това може да се постигне много добър, траен резултат и удовлетворение на очакванията по отношение на позиционирането на сайта Ви в конкуретните среди в интернет.

Ние проследяваме резултатите от процеса на оптимизиране на уеб страниците в един продължителен период от статистиките за активност, търсене и намиране на сайта, нивата на повишаване за посещаемостта на сайта, отчитане и анализ на положителните ефекти от направената оптимизация.

Туристическа агенция Четири Посоки БГ, Пловдив, Почивка в Гърция, Почивка в Египет, Почивка в Турция, екзотични дестинации
Почивка в Гърция, Почивка в Египет, Почивка в Турция, екзотични дестинации